Oferta

Media Relations

Zajmujemy się tworzeniem porywających materiałów przedstawiających historię Twojej marki, a następnie inspirujemy nimi innych dziennikarzy oraz blogerów. Możemy pozyskać wiarygodne publikacje w mediach, które są chętnie oglądane, czytane i słuchane przez szerokie grono odbiorców zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki temu możemy budować reputację firmy w efektywny i rzetelny sposób. 


Analiza sytuacji medialnej

Analiza sytuacji medialnej to proces badania obecnych warunków i trendów w mediach, aby zrozumieć, jak różne tematy są przedstawiane i jak wpływają one na odbiorców. Jest to narzędzie używane przez specjalistów od public relations, marketerów, analityków politycznych oraz badaczy mediów do oceny wpływu mediów na opinie publiczną oraz kształtowanie się dyskursu społecznego. 

Przy jej pomocy możemy zbadać, jakie tematy dominują w mediach, jak są one przedstawiane, jakie mają konotacje i jak są odbierane przez różne grupy odbiorców. Analiza pozwala nam również identyfikować główne trendy i zmiany w mediach. Jest to niezwykle ważne dla skutecznego planowania komunikacji i strategii medialnych dla Twojej marki.

Skrypt komunikacji medialnej

Skrypt komunikacji medialnej to z góry przygotowany plan wypowiedzi stosowany przez organizacje, firmy, czy osoby publiczne, który ma na celu zapewnienie spójności i efektywności komunikacji z mediami i szerokim gronem odbiorców. Jest to narzędzie często wykorzystywane w strategiach public relations i marketingu, aby kontrolować narrację z otoczeniem i kształtować pożądany wizerunek nadawcy komunikatu.

Składają się na niego najważniejsze przesłania, które nadawca chce przekazać, przygotowane odpowiedzi na potencjalne pytania od dziennikarzy, rzetelne dane i statystyki wspierające argumentację oraz z góry opracowane cytaty, które mogą być używane w materiałach prasowych czy w publicznych wypowiedziach. Skrypt zawiera także strategie na wypadek sytuacji kryzysowych i umożliwia szybką i skuteczną reakcję na nieoczekiwane wydarzenia. Pozwala to na zminimalizowanie wystąpienia ryzyka nieporozumień i zachowanie profesjonalnego wizerunku marki.

Informacje prasowe

Informacje prasowe, które znane są również jako komunikaty prasowe, odgrywają kluczową rolę w relacjach z mediami, ponieważ są jednym z głównych narzędzi komunikacyjnych używanych przez firmy do przekazywania informacji, aktualności i stanowisk do mediów oraz szerokiemu gronu odbiorców. Dzięki nim mogą one bezpośrednio wpływać na to, jakie informacje na ich temat są publikowane, a jest  to istotne między innymi dla kształtowania pożądanego wizerunku i reputacji marki.

Informacje prasowe umożliwiają firmom, instytucjom i innym podmiotom kontrolowanie przekazu, co jest szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych lub gdy potrzebne jest szybkie rozpowszechnienie istotnych informacji. Dzięki temu, że komunikaty prasowe są zwykle dystrybuowane do szerokiej sieci redaktorów, dziennikarzy i innych mediów, mogą efektywnie zwiększać zasięg komunikacji i docierać do dużego grona odbiorców w krótkim czasie.

Pomagają one także w budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji z mediami, poprzez zapewnienie dziennikarzom dostępu do wiarygodnych i wartościowych informacji, które mogą być podstawą do dalszego reportażu. Dzięki regularnemu dostarczaniu przez nas ciekawych i odpowiednio przygotowanych komunikatów prasowych, firmy mogą stać się wiarygodnym źródłem informacji dla mediów. Dzięki takim działaniom z naszej strony może to prowadzić do częstszej obecności w przestrzeni medialnej naszych klientów.

Relacje z dziennikarzami

Relacje z dziennikarzami są fundamentem skutecznych działań w zakresie media relations, ponieważ pełnią oni ważną funkcję jako pośrednicy między firmami i różnymi organizacjami a odbiorcami. Budowanie i utrzymywanie dobrych stosunków z dziennikarzami może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki informacje o firmie lub instytucji są przedstawiane w mediach. W efekcie może się to bezpośrednio przełożyć na publiczny obraz i reputację danej organizacji.

Dobre relacje z dziennikarzami mogą zapewnić organizacji szereg korzyści. Najważniejszym jest lepszy dostęp do mediów, który umożliwia efektywniejsze komunikowanie ważnych informacji i osiągnięć na różnych polach. Dziennikarze, którzy utrzymują pozytywne stosunki z przedstawicielami firmy, mogą częściej oferować możliwość przedstawienia swojej perspektywy firmie w ważnych kwestiach. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach kryzysowych lub kontrowersyjnych.

Publikacje w mediach

Publikacje w mediach, które prowadzimy w ramach działań z zakresu PR i media relations mogą przynieść firmom wiele korzyści.  Regularne pojawianie się w mediach zwiększa rozpoznawalność firmy, jej produktów lub usług. Dzięki temu firma może dotrzeć do szerszego grona odbiorców, w tym do potencjalnych klientów, inwestorów, czy partnerów biznesowych.  Należy także pamiętać o tym, że media są często postrzegane jako źródło wiarygodnych informacji. Gdy firma jest obecna w renomowanych mediach, jej wiarygodność w oczach odbiorców rośnie, co z kolei może przyczynić się do budowania zaufania do marki.

Dzięki strategii medialnej firma może aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej na tematy związane z jej działalnością. Może to być szczególnie ważne w kontekście wpływania na decyzje potencjalnych klientów czy tworzenie korzystniejszych warunków rynkowych. Publikacje w mediach, dzięki strategii media relations, stają się więc nie tylko narzędziem informacyjnym, ale strategicznym elementem wpływającym na rozwój firmy, jej stabilność rynkową i relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Czym są media relations?

Media relations, czyli relacje z mediami, są istotnym elementem strategii komunikacyjnej organizacji. Obejmuje ono zarządzanie i kształtowanie stosunków z mediami i dziennikarzami. Celem media relations jest budowanie pozytywnych relacji z przedstawicielami mediów, czyli dziennikarzami, redaktorami, czy influencerami, aby skutecznie komunikować i promować przekazy danej firmy.

Prowadzimy różnego rodzaju działania, w których znajduje się między innymi wysyłanie informacji prasowych, organizowanie konferencji prasowych, czy udzielanie wywiadów. Celem tych działań jest nie tylko informowanie mediów o nowościach, ale również budowanie trwałego zaufania i wzajemnego szacunku. 

Dobre media relations pomagają firmie w uzyskaniu widoczności i zrozumienia w opinii publicznej, a także w zarządzaniu kryzysami i obronie reputacji w trudnych sytuacjach. Skuteczne relacje z mediami mogą również zwiększać wpływ przedsiębiorstwa na publiczne dyskusje i debaty. Dzięki temu pojawia się możliwość  kształtowania opinii i postaw w społeczeństwie.

Bubble up!

Zanurz się w naszym świecie, gdzie idee i projekty wypływają na powierzchnię z pełnym potencjałem. Niesie nas doświadczenie, zadrukowane setkami eksperckich publikacji. 

pointb.pl_bubble-up